Luật sư tư vấn về chủ đề "án lệ"

án lệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề án lệ.

Án lệ: Tranh chấp hợp đồng đổi đất

Án lệ: Tranh chấp hợp đồng đổi đất
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã thừa nhận việc áp dụng án lệ trong quá trình giải quyết vụ án, do đó Luật Minh Khuê cung cấp cho bạn đọc một số án lệ đã được thông qua:

Án lệ: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Án lệ: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã thừa nhận việc áp dụng án lệ trong quá trình giải quyết vụ án, do đó Luật Minh Khuê cung cấp cho bạn đọc một số án lệ đã được thông qua:

Án lệ: Tranh chấp thừa kế tài sản

Án lệ: Tranh chấp thừa kế tài sản
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã thừa nhận việc áp dụng án lệ trong quá trình giải quyết vụ án, do đó Luật Minh Khuê cung cấp cho bạn đọc một số án lệ đã được thông qua:

Thừa nhận án lệ - Sự bổ sung cần thiết trong quá trình xét xử hiện nay

Thừa nhận án lệ - Sự bổ sung cần thiết trong quá trình xét xử hiện nay
BLDS là nguồn cơ bản và quan trọng nhất khi áp dụng pháp luật dân sự. Tuy nhiên không ai có thể phủ nhận được rằng BLDS dù hoàn thiện, có tối ưu đến đâu thì cũng không thể giải quyết được tất cả những vấn đề dân sự nảy sinh trong xã hội. Chính vì vậy, chúng ta phải nhìn nhận rất thực tế rằng việc áp dụng án lệ tuy còn một số hạn chế nhưng vẫn là điều cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn

Tòa án nhân dân tối cao chính thức công bố thêm 06 án lệ ?

Tòa án nhân dân tối cao chính thức công bố thêm 06 án lệ ?
Cụ thể hóa nỗ lực xây dựng hệ thống án lệ hiện còn khiêm tốn hiện nay, sau khi đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua, vào ngày 28/12/2017, Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 299/QĐ-CA về việc công bố thêm 06 án lệ. Theo đó, nâng tổng số án lệ được áp dụng, nghiên cứu hiện nay lên 16 án lệ.

Án lệ ở Úc: Lịch sử, khái niệm, nguyên tắc và cơ chế thực hiện

Án lệ ở Úc: Lịch sử, khái niệm, nguyên tắc và cơ chế thực hiện
Ở Úc, án lệ được coi là “dấu hiệu tinh tú của thông luật”[1]; “nền tảng của một hệ thống tư pháp thông luật”[2]. Cũng như các nước khác thuộc hệ thống thông luật – Common Law- (Anh, Mỹ, Canada, New Zealand …), án lệ là nguồn chủ yếu và quan trọng, được dẫn chiếu khi tòa án xét xử ở Úc. Các bên có tranh chấp, thông qua luật sư của họ, cũng lấy án lệ để biện luận cho việc kiện tụng của mình.

Án lệ và sự du nhập nó vào Việt nam

Án lệ và sự du nhập nó vào Việt nam
Án lệ là một từ ngữ được đưa ra vào khoảng năm 1960 tại miền Nam Việt Nam (giáo sư Vũ Văn Mẫu) khi tiếng Việt bắt đầu được dùng để dạy học tại Trường Luật Saigon.

Tìm hiểu thêm về án lệ

Tìm hiểu thêm về án lệ
Bản tin Đoàn Luật Sư TP.HCM số 118 + 119 phát hành ngày 25-9-2010 và số 120 + 121 phát hành ngày 30-10-2010, LS. Nguyễn Ngọc Bích và LS. Trương Trọng Nghĩa đã giải thích nguồn gốc, những ưu điểm của án lệ; vì sao nên áp dụng án lệ, và nên áp dụng án lệ ở Việt Nam như thế nào?