Luật sư tư vấn về chủ đề "an ninh quốc gia"

an ninh quốc gia | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề an ninh quốc gia.

An ninh quốc gia là gì ? Khái niệm an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia là gì ? Khái niệm an ninh quốc gia ?
Thưa luật sư, em có vấn đề thắc mắc rất mong cần được giải đáp ạ. Hiện nay em được biết về An ninh quốc gia là gì, vậy An ninh quốc gia là gì ở đây là gì?.Dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm an ninh quốc gia là gì? Em cảm ơn