Luật sư tư vấn về chủ đề "an ninh quốc gia"

an ninh quốc gia | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề an ninh quốc gia.

An ninh kinh tế là gì ? Khái niệm an ninh kinh tế

An ninh kinh tế là gì ? Khái niệm an ninh kinh tế
Ở mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi thể chế kinh tế đều có những đặc trưng riêng, định hướng phát triển kinh tế riêng biệt. Dưới góc độ chung nhất thì khái niệm An ninh kinh tế được hiểu là sự ổn định, phát triển đúng định hướng và vững mạnh của nền kinh tế đất nước.

An ninh chính trị là gì ? Khái niệm an ninh chính trị

An ninh chính trị là gì ? Khái niệm an ninh chính trị
Luật sư phân tích ý nghĩa của khái niệm An ninh chính trị, đưa ra những khái niệm tương đồng về cách hiểu, phân tích các cách hiểu dưới góc độ pháp luật và quy định của pháp luật Việt Nam để có cái nhìn đa chiều về thực tiễn và khoa học pháp lý:

Dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm an ninh quốc gia ?

Dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm an ninh quốc gia ?
Các tội xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự tồn tại, vững mạnh của chính quyền nhân dân, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa, xâm phạm an ninh đối nội và đối ngoại của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ

Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ
Phân tích và so sánh Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ, được quy định tại điều 81, luật hình sự năm 1999 với quy định của bộ luật hình sự năm 2015 (Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Vai trò của liên hiệp quốc trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới

Vai trò của liên hiệp quốc trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới
Ngày 12/06/1941 các nước đồng minh chống phát xít ký tại London bản tuyên bố khẳng định họ sẽ “cùng hợp tác với nhau và các dân tộc tự do khác, kể cả trong chiến tranh cũng như hòa bình”. Đây là bước đầu tiên trong hàng loạt nỗ lực nhằm dẫn đến việc thành lập Liên hợp quốc.

Người sử dụng đất có những quyền và nghĩa vụ gì?

Người sử dụng đất có những quyền và nghĩa vụ gì?
Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được quy định như thế nào trong luật đất đai ? Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc phân loại đất sẽ được luật sư phân tích, giải thích cụ thể theo đúng quy định của pháp luật đất đai: