Luật sư tư vấn về chủ đề "An ninh mạng"

An ninh mạng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề An ninh mạng.

Bài thu hoạch về nội dung an ninh mạng mới nhất năm 2022

Bài thu hoạch về nội dung an ninh mạng mới nhất năm 2022
Thời gian gần đây, vấn đề an ninh mạng ngày càng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Luật An ninh mạng được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố tại Lệnh công bố luật số: 06/2018/L-CTN ngày 25 tháng 06 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đã quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng. Trong bài viết này, Luật Minh Khuê xin trình bày một số nội dung mà bạn đọc có thể tham khảo khi làm bài thu hoạch về an ninh mạng.

Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14

Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14
Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018. Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.