Luat Minh Khue

an toàn sử dụng lao động

an toàn sử dụng lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về an toàn sử dụng lao động

Tư vấn về quyền lợi của người lao động

Tư vấn về quyền lợi của người lao động
Kính chào văn phòng luật Minh Khuê, hôm nay em muốn nhờ văn phòng tư vấn cho em về quyền lợi của người lao động. Em làm tại Trung tâm vận chuyển cấp cứu, đơn vị sự nghiệp nhà nước có thu, trực thuộc Sở y tế của tỉnh, em muốn hỏi mấy vấn đề như sau :