Luat Minh Khue

anh em chia thừa kế

anh em chia thừa kế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về anh em chia thừa kế

Sau 27 năm có còn được đòi chia thừa kế ?

Sau 27 năm có còn được đòi chia thừa kế ?
Thưa Luật Sư, tôi có thắc mắcmong Luật Sư tư vấn và giải đáp giúp gia đình chúng tôi vấn đề sau: Nhà tôi có 1 mảnh đất, sau nhiều năm khu vực này từ làng đã trở thành trung tâm thành phố. Mảnh đất ban đầu do khai khẩn mà sở hữu.