Luat Minh Khue

áp thuế

áp thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về áp thuế

Thuế với cổ phiếu thưởng

Thuế với cổ phiếu thưởng
Bộ Tài chính vừa có Công văn số 14169/BTC-TCT gửi Cục Thuế TP HCM, hướng dẫn việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp người lao động được thưởng cổ phiếu của DN, thưởng quyền mua cổ phiếu hoặc thưởng cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu của Cty mẹ ở nước ngoài.