Luat Minh Khue

áp thuế môn bài

áp thuế môn bài - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về áp thuế môn bài

Căn cứ áp thuế môn bài, thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể?

Căn cứ áp thuế môn bài, thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể?
Thưa luật sư, Xin Quý vị giúp tôi giải thích cách tính thuế khoán đối với ngành photocopy. Tôi là chủ cửa tiệm photocopy, sử dụng 01 máy photocopy, và 10 máy games, địa bàn là đơn vị xã, thuộc tỉnh Đăklăk. Xin nói thêm: hiện nay cửa tiệm của tôi đang phải đóng mức thuế môn bài là 1.000.000đ (một triệu), mức thuế hàng tháng thu là 330.000đ (ba trăm ba mươi nghìn) như thế là hợp lý chưa?