ASEAN

Bài tư vấn về chủ đề ASEAN

Phân tích mối quan hệ Việt Nam - Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Phân tích mối quan hệ Việt Nam - Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)
ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations), được thành lập ngày 08/8/1967 tại Bangkok bởi Bộ trưởng Ngoại giao 5 nước sáng lập là Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Thái Lan. Ngày 07/01/1984, Brunei gia nhập ASEAN.

Công ước ASEAN năm 2007 về chống khủng bố? Vai trò của Công ước ASEAN năm 2007 về chống khủng bố?

Công ước ASEAN năm 2007 về chống khủng bố? Vai trò của Công ước ASEAN năm 2007 về chống khủng bố?
Công ước của ASEAN về chống khủng bố bao gồm các nội dung cơ bản: (i) Mục đích, nguyên tắc và phạm vi hợp tác theo công ước; (ii) Các tội khủng bố thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước; (iii) Quyền tài phán quốc gia và nghĩa vụ dẫn độ; (iv) Các thủ tục liên quan thực hiện Công ước.

Các thỏa thuận loại bỏ các rào cản phi thuế quan trong ASEAN, APEC và WTO ? Quyền Sở hữu trí tuệ sau khi gia nhập WTO ?

Các thỏa thuận loại bỏ các rào cản phi thuế quan trong ASEAN, APEC và WTO ? Quyền Sở hữu trí tuệ sau khi gia nhập WTO ?
Hàng rào thuế quan sẽ bị loại bỏ như thế nào sau khi gia nhập WTO ? Giải thích biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ sau khi gia nhập WTO ? Tác động của WTO đến các quy định của luật sở hữu trí tuệ. ? Cam kết của Việt Nam về nhượng quyền thương mại (franchise) trong WTO ? và một số vấn đề khác sẽ được phân tích và tổng hợp cụ thể:

Hiệp định khung là gì ? Hiệp định khung e-ASEAN

Hiệp định khung là gì ? Hiệp định khung e-ASEAN
Hiệp định khung là gì? Thế nào là hiệp định khung e-ASEAN? Hiệp định khung e-ASEAN gồm những quốc gia nào? Mục đích của hiệp định khung e-ASEAN là gì? Phạm vi hoạt động của hiệp định khung e-ASEAN là gì?

Khái quát hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân (MNP)

Khái quát hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân (MNP)
Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân được ký kết với mục tiêu dỡ bỏ đáng kể các rào cản đối với việc di chuyển tạm thời qua biên giới của các thể nhân tham gia vào thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các nước ASEAN.

An ninh phi truyền thống là gì? Hợp tác quốc phòng ASEAN trong việc đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống

An ninh phi truyền thống là gì? Hợp tác quốc phòng ASEAN trong việc đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống
Trái lại với an ninh truyền thống, khái niệm an ninh phi truyền thống mở rộng phạm vi sang lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, sức khoẻ, quyền con người. Những vấn đề an ninh phi truyền thống có số lượng nhiều hơn và hậu quả nguy hiểm đáng sợ không thua kém thách thức an ninh truyền thống.

FTAs giữa các nước Đông Nam Á ASEAN và các đối tác

 FTAs giữa các nước Đông Nam Á ASEAN và các đối tác
Hiệp hội đã có sức sống mãnh liệt của mình với sự hợp tác ngày càng chặt chẽ, toàn diện và hiệu quả hơn giữa các nước thành viên, đem lại tiếng nói chung ngày càng trọng lượng hơn trên thế giới và là nhân tố quan trọng và trung tâm trong việc bảo đảm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực.

Phân tích đặc điểm, tác động di chuyển lao động trong khuôn khổ ASEAN

Phân tích đặc điểm, tác động di chuyển lao động trong khuôn khổ ASEAN
Bài viết đề cập trường hợp cụ thể: Di chuyển lao động trong khuôn khổ ASEAN, bởi vì Việt Nam là một thành viên tích cực trong ASEAN, đặc biệt từ khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) thành lập và có hiệu lực thì yếu tố lao động (có tay nghề) được phép tự do di chuyển trong khu vực ASEAN.

Cơ chế hợp tác ASEAN về phát triển thương mại điện tử

Cơ chế hợp tác ASEAN về phát triển thương mại điện tử
Thương mại điện tử (TMĐT) đã xuất hiện từ lâu nhưng cho đến nay trên thế giới vẫn tồn tại nhiều định nghĩa khác nhau về TMĐT. Nghiên cứu một số khái niệm TMĐT được định nghĩa bởi các tổ chức uy tín thế giới là Uỷ ban Luật Thương mại quốc tế của Liên Hợp Quốc (UNCITRAL).
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng