ASEAN

Bài tư vấn về chủ đề ASEAN

Decision No. 492/2000/QD-BTM amending and supplementing the regulation on granting of Vietnam’s Form-d certificates of asean goods origin for enjoyment of preferences under the agreement on common effective preferential tariffs (CEPT)

Decision No. 492/2000/QD-BTM amending and supplementing the regulation on granting of Vietnam’s Form-d certificates of asean goods origin for enjoyment of preferences under the agreement on common effective preferential tariffs (CEPT)
Decision No. 492/2000/QD-BTM dated March 20, 2000 of the Ministry of Trade amending and supplementing the regulation on granting of Vietnam’s Form-d certificates of asean goods origin for enjoyment of preferences under the agreement on common effective preferential tariffs (CEPT), promulgated together with the Trade Minister’s Decision No.416/TM-DB dated May 13, 1996

Hợp tác khu vực trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ của ASEAN

Hợp tác khu vực trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ của ASEAN
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 tại Băng Cốc, Thái Lan, với việc ký kết Tuyên bố ASEAN (Tuyên bố Băng Cốc) của 5 nước sáng lập ASEAN, cụ thể là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xing-ga-po và Thái Lan.

Gia nhập ASEAN có ảnh hưởng đến người lao động không?

Gia nhập ASEAN có ảnh hưởng đến người lao động không?
Hội nhập kinh tế không phải là một hiện tượng mới mà là một xu hướng chung của quốc tế hóa và toàn cầu hóa kinh tế. Gia nhập ASEAN có ảnh hưởng đến người lao động không? Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng