Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bàn Giao"

Bàn Giao | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bàn Giao.

Bàn thêm về nhầm lẫn trong giao dịch dân sự

<strong>Bàn</strong> thêm về nhầm lẫn trong <strong>giao</strong> dịch dân sự
Đọc qua bài viết của tác giả Hoàng Thư và TS. Đỗ Văn Đại tôi rất tán thành với đề nghị qui định lại thời hiệu yêu cầu. Qui định như hiện nay chẳng khác nào khuyến khích kẻ thực hiện hành vi lừa dối cần phải thực hiện thật tinh vi để người bị lừa dối không tài nào phát hiện trong thời hạn 2 năm hoặc tiến hành hành vi đe dọa, khủng bố trong khoảng thời gian hơn 2 năm để người bị đe dọa không thể thực hiện quyền yêu cầu của họ. Về vấn đề này tôi từng được nghe Tiến sĩ Dương Anh Sơn chia sẽ. Với tô

Không thực hiện thỏa thuận bàn giao lại công ty?

Không thực hiện thỏa thuận <strong>bàn</strong> <strong>giao</strong> lại công ty?
Luật sư cho tôi hỏi công ty tôi do ba anh em ( anh rể, 2 em dâu) góp vốn thành lập công ty tại Hà Nội ( anh rể 44%, tôi 33%, em dâu 27%) và thống nhất bầu anh rể làm giám đốc nhưng sau 1 năm làm giám đốc anh không báo cáo sổ sách thu chi tự ý cầm số vốn góp không hạch toán chia lãi cho 2 người còn lại.