Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bàn Giao Đất"

Bàn Giao Đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bàn Giao Đất.

Hạn mức giao đất ?

Hạn mức <strong>giao</strong> <strong>đất</strong>  ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Gia đình chị Dung ở xã P, tỉnh Phú Thọ đang sử dụng 0,4 ha đất trồng