Luat Minh Khue

bàn giao cây xăng

bàn giao cây xăng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bàn giao cây xăng

Biên bản bàn giao tài sản (Bàn giao cây xăng cho thuê)

Biên bản bàn giao tài sản (Bàn giao cây xăng cho thuê)
Các giao dịch (mua bán, cho thuê …) liên quan đến tài sản là chuyện tất yếu trong hoạt động hàng ngày. Trong nhiều trường hợp, để bảo đảm việc chuyển giao tài sản giữa các bên được rõ ràng, tránh phát sinh những tranh chấp không đáng có về sau – chúng ta cần thể hiện việc này trong một văn bản, với những ghi nhận đầy đủ và cần thiết, kể cả việc mời người làm chứng.

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là văn bản được xác lập giữa các hàng thừa kế trong đó thỏa thuận về quyền phân chia di sản, từ chối nhận di sản, tặng cho di sản... giữa những người có quyền hưởng ...