Luat Minh Khue

bán hàng điện tử

bán hàng điện tử - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bán hàng điện tử

Tư vấn mở trang Web bán hàng điện tử trên mạng, không mở công ty và có hóa đơn đỏ?

Tư vấn mở trang Web bán hàng điện tử trên mạng, không mở công ty và có hóa đơn đỏ?
Xin chào luật sư ! Em xin nhờ luật sư tư vấn giúp em một vấn đề sau : Hiện tại em muốn mở một trang web để bán hàng điện tử trên mạng, không mở công ty nhưng em muốn có hóa đơn đỏ vậy em phải làm như thế nào. Nhờ luật sư tư vấn giúp em trình tự đăng ký, thủ tục và các bước thực hiện. Xin chân thành cảm ơn!

Mở trang Web bán hàng điện tử trên mạng và có hóa đơn đỏ không ?

Mở trang Web bán hàng điện tử trên mạng và có hóa đơn đỏ không ?
Thưa luật sư ! Em xin nhờ luật sư tư vấn giúp em một vấn đề sau : Hiện tại em muốn mở một trang web để bán hàng điện tử trên mạng, không mở công ty nhưng em muốn có hóa đơn đỏ vậy em phải làm như thế nào. Nhờ luật sư tư vấn giúp em trình tự đăng ký, thủ tục và các bước thực hiện. Xin chân thành cảm ơn!