Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bán hàng điện tử"

bán hàng điện tử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bán hàng điện tử.

Tư vấn mở trang Web bán hàng điện tử trên mạng, không mở công ty và có hóa đơn đỏ?

Tư vấn mở trang Web bán hàng điện tử trên mạng, không mở công ty và có hóa đơn đỏ?
Xin chào luật sư ! Em xin nhờ luật sư tư vấn giúp em một vấn đề sau : Hiện tại em muốn mở một trang web để bán hàng điện tử trên mạng, không mở công ty nhưng em muốn có hóa đơn đỏ vậy em phải làm như thế nào. Nhờ luật sư tư vấn giúp em trình tự đăng ký, thủ tục và các bước thực hiện. Xin chân thành cảm ơn!

Mở trang Web bán hàng điện tử trên mạng và có hóa đơn đỏ không ?

Mở trang Web bán hàng điện tử trên mạng và có hóa đơn đỏ không ?
Thưa luật sư ! Em xin nhờ luật sư tư vấn giúp em một vấn đề sau : Hiện tại em muốn mở một trang web để bán hàng điện tử trên mạng, không mở công ty nhưng em muốn có hóa đơn đỏ vậy em phải làm như thế nào. Nhờ luật sư tư vấn giúp em trình tự đăng ký, thủ tục và các bước thực hiện. Xin chân thành cảm ơn!