Luat Minh Khue

báo cáo thành tích

báo cáo thành tích - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về báo cáo thành tích

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương , đây là mẫu báo cáo thành tích cho cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là văn bản được xác lập giữa các hàng thừa kế trong đó thỏa thuận về quyền phân chia di sản, từ chối nhận di sản, tặng cho di sản... giữa những người có quyền hưởng ...