Luat Minh Khue

báo giảm

báo giảm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về báo giảm

Tư vấn về chốt thẻ bảo hiểm y tế và mất thẻ bảo hiểm y tế ?

Tư vấn về chốt thẻ bảo hiểm y tế và mất thẻ bảo hiểm y tế ?
Thưa Luật sư, công ty em có công nhân ký hợp đồng một năm. Sau khi làm việc được 5 tháng thì viết đơn nghỉ. Thẻ bảo hiểm y tế người đó nói là mất rồi. Vậy nhờ Luật sư tư vấn giúp em: 1. Làm thế nào để chốt sổ bảo hiểm xã hội ? Mất thẻ như vậy xử lý như thế nào ?