Luat Minh Khue

bất động sản

bất động sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bất động sản

Trường hợp không được phép xây dựng?

Trường hợp không được phép xây dựng?
Kính gửi Luật sư công ty Luật Minh Khuê, Tại điểm a Khoản 7 Điều 13 của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà ở và công sở có quy định: