Luat Minh Khue

bòi thường

bòi thường - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bòi thường

Luật sư tư vấn về bồi thường khi thu hồi đất?

Luật sư tư vấn về bồi thường khi thu hồi đất?
Thưa Luật sư: Mong Luật sư giải đáp giúp tôi trường hợp sau: 1. Khi nhà nước thu hồi đất thì việc bồi thường thì phải căn cứ vào căn cứ nào để trả tiền bồi thường đất ?( đất đã có bìa đỏ); 2. Đất của tôi bị thu hồi có nguồn gốc sau năm 1980 thì có được bồi thường không? Xin cảm ơn Luật sư.