Luat Minh Khue

bổ nhiệm

bổ nhiệm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bổ nhiệm

Thủ tục chứng minh là công chức?

Thủ tục chứng minh là công chức?
Tôi tham gia công tác tại xã từ tháng 2 năm 2004 (có quyết định bổ nhiệm của UBND huyện là Tài chính kế toán) và được chuyển xếp lương khi các nghị định ban hành từ 2004 đến nay.