Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bản"

Bản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bản.

Bản lĩnh doanh nhân

<strong>Bản</strong> lĩnh doanh nhân
Giới Doanh nhân Việt Nam đang náo nức chuẩn bị kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” 13/10. Đó là ngày ra đời đội ngũ doanh nhân- đội quân chủ lực trong phát triển kinh tế đất nước trên bước đường hội nhập.

Mẫu biên bản

Mẫu biên <strong>bản</strong>
Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu biên bản chung được ban hành kèm theo thông tư số 01/2011/TT

Bản quyền phần mềm?

<strong>Bản</strong> quyền phần mềm?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp như sau: Trước kia tôi có đi làm tại một công ty về lập trình tôi tự tìm hiểu và hiểu được cơ chế của một phần mềm quản lý dữ liệu ở nơi tôi làm việc. Tôi đã sử dụng cơ sở dữ liệu đó, sau nhiều lần chỉnh sửa, nâng cấp theo ý của tôi thành một phần mềm mới có nội dung khác nhiều so với phầm mềm gốc, còn source code thì 100% là source code tôi tự viết.

Thực thi bản quyền

Thực thi <strong>bản</strong> quyền
số, việc thực thi bản quyền ngày một đóng vai trò quan trọng và diễn ra mạnh mẽ hơn.

Mẫu biên bản hòa giải

Mẫu biên <strong>bản</strong> hòa giải
Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu biên bản hòa giải áp dụng cho việc giải quyết các tranh chấp

Mẫu biên bản nghi nhớ

Mẫu biên <strong>bản</strong> nghi nhớ
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu biên bản nghi nhớ để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng vào

Mẫu biên bản cam kết

Mẫu biên <strong>bản</strong> cam kết
Mẫu biên bản cam kết thường được lập dưới dạng các cam kết cụ thể giữa các bên đã xác lập với nhau

Mẫu biên bản giao hàng

Mẫu biên <strong>bản</strong> giao hàng
Mẫu biên bản giao hàng là một trong những chứng từ quan trọng trong việc thực hiện hợp đồng dân sự

Mẫu biên bản làm việc

Mẫu biên <strong>bản</strong> làm việc
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu biên bản làm việc để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên

Bản quyền của phần mềm?

<strong>Bản</strong> quyền của phần mềm?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Trước kia tôi có đi làm tại một công ty về lập trình trong quá trình làm tôi có cài đặt phần mềm quản lý nhà hàng cafe sau khi hiểu rõ về phần mềm tôi có viết một phần mềm về quản lý nhà hàng cafe nhưng tôi dùng cơ sở dữ liệu của công ty làm mẫu rồi sửa lại cơ sở dữ liệu đó theo ý của tôi, sau đó tôi dùng cơ sở dữ liệu đó viết lại một phần mềm cho riêng mình.

Avatar bị kiện bản quyền

Avatar bị kiện <strong>bản</strong> quyền
Crow do chính ông là tác giả, đã được xuất bản từ năm 1997 tại Trung Quốc và đã được đăng tải trên hai