Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bản Quyền"

Bản Quyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bản Quyền.

Bản quyền phần mềm?

<strong>Bản</strong> <strong>quyền</strong> phần mềm?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp như sau: Trước kia tôi có đi làm tại một công ty về lập trình tôi tự tìm hiểu và hiểu được cơ chế của một phần mềm quản lý dữ liệu ở nơi tôi làm việc. Tôi đã sử dụng cơ sở dữ liệu đó, sau nhiều lần chỉnh sửa, nâng cấp theo ý của tôi thành một phần mềm mới có nội dung khác nhiều so với phầm mềm gốc, còn source code thì 100% là source code tôi tự viết.

Thực thi bản quyền

Thực thi <strong>bản</strong> <strong>quyền</strong>
số, việc thực thi bản quyền ngày một đóng vai trò quan trọng và diễn ra mạnh mẽ hơn.

Bản quyền của phần mềm?

<strong>Bản</strong> <strong>quyền</strong> của phần mềm?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Trước kia tôi có đi làm tại một công ty về lập trình trong quá trình làm tôi có cài đặt phần mềm quản lý nhà hàng cafe sau khi hiểu rõ về phần mềm tôi có viết một phần mềm về quản lý nhà hàng cafe nhưng tôi dùng cơ sở dữ liệu của công ty làm mẫu rồi sửa lại cơ sở dữ liệu đó theo ý của tôi, sau đó tôi dùng cơ sở dữ liệu đó viết lại một phần mềm cho riêng mình.

Avatar bị kiện bản quyền

Avatar bị kiện <strong>bản</strong> <strong>quyền</strong>
Crow do chính ông là tác giả, đã được xuất bản từ năm 1997 tại Trung Quốc và đã được đăng tải trên hai

Gia nhập WTO: Tôn trọng bản quyền

Gia nhập WTO: Tôn trọng <strong>bản</strong> <strong>quyền</strong>
Theo ông Christophe Desriac - tổng giám đốc Microsoft VN, Sau khi Việt Nam; gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) thì đó là điều đáng mừng cho nhiều công ty đa quốc gia, trong đó có Microsoft.