Luat Minh Khue

bản sao xác nhận

bản sao xác nhận - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bản sao xác nhận

Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại phường ?

Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại phường ?
Chào luật sư Minh Khuê. Tôi muốn tư vấn, mong đưuọc luật sư giúp đỡ. Vợ chồng đã có quyết định ly hôn, nhưng cần bản sao đăng ký kết hôn để chứng minh thời điểm kết hôn thì ủy ban nhân dân phường nơi đã đăng ký kết hôn trước đây có cấp bản sao được không?