Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bảng Giá Dịch Thuật"

Bảng Giá Dịch Thuật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bảng Giá Dịch Thuật.

Dịch thuật Tiếng Anh

<strong>Dịch</strong> <strong>thuật</strong> Tiếng Anh
Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ dịch tiếng Anh chuyên nghiệp cho các công ty và cá nhân với

Dịch thuật Tiếng Trung

<strong>Dịch</strong> <strong>thuật</strong> Tiếng Trung
Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ biên phiên dịch Tiếng Trung chuyên nghiệp cho các tổ chức

Viết như là dịch thuật

Viết như là <strong>dịch</strong> <strong>thuật</strong>
Nếu nói dịch thuật là quan trọng, chắc ít ai phản đối, nhưng nếu nói người dịch chỉ là kẻ ăn theo

Suy nghĩ về dịch thuật

Suy nghĩ về <strong>dịch</strong> <strong>thuật</strong>
Xét về lý tưởng, sự thay đổi duy nhất mà người dịch có quyền thực hiện là ngôn ngữ, là thứ tiếng mà

Bàn về vấn đề dịch thuật và đánh giá năng suất khoa học

Bàn về vấn đề <strong>dịch</strong> <strong>thuật</strong> và đánh <strong>giá</strong> năng suất khoa học
Mới 26 tuổi mà được phong làm phó giáo sư tại một đại học có tầm cỡ, vượt qua hàng trăm ứng viên khác, thì quả là quá tài giỏi. Nhưng bản chất của người trí thức là hoài nghi. Có quả thật thông tin mà bài báo cung cấp là đúng với thực tế, hay lại là một ca ngợi vẽ chim thành phượng như bao nhiêu bài báo khác?