Luat Minh Khue

bảng phân bổ

bảng phân bổ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảng phân bổ

Mẫu bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (Mẫu số: 01-7/GTGT)

Mẫu bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (Mẫu số: 01-7/GTGT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (Kèm theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.