Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bảng phân bổ"

bảng phân bổ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảng phân bổ.

Mẫu bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (Mẫu số: 01-7/GTGT)

Mẫu bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (Mẫu số: 01-7/GTGT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (Kèm theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.