Luat Minh Khue

bảo hiểm cho chế độ hưu trí

bảo hiểm cho chế độ hưu trí - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo hiểm cho chế độ hưu trí

Tư vấn về thời điểm xin về hưu, thời điểm nào xin về hưu có lợi nhất đối với người lao động ?

Tư vấn về thời điểm xin về hưu, thời điểm nào xin về hưu có lợi nhất đối với người lao động  ?
Kính gửi quý luật sư Công ty Luật Minh Khuê, tôi xin trình bày một vấn đề như sau: Tôi sinh tháng 3/1964, tham gia lao động đóng bảo hiểm xã hội liên tục từ tháng 5/1985 đến nay, do sức khỏe không đảm bảo nên tôi có ý định xin chấm dứt hợp đồng lao động. Giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi.