Luat Minh Khue

bảo hiểm hưu trí

bảo hiểm hưu trí - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo hiểm hưu trí

Có được áp dụng nguyên tắc bồi hoàn khi đóng bảo hiểm phụ cấp chức vụ 20 năm ?

Có được áp dụng nguyên tắc bồi hoàn khi đóng bảo hiểm phụ cấp chức vụ 20 năm ?
Kính thưa Luật sư Minh Khuê Tôi xin được hỏi Luật sư Minh Khuê một nội dung sau: Tôi nhập ngũ từ ngày 17.10.1981 và về hưu từ ngày 01.12.1995 có đủ 34 năm 02 tháng công tác liên tục. Trong khoảng thời gian tham gia công tác đó tôi có tham gia đóng bảo hiểm phụ cấp chức vụ tổng cộng là 20 năm.

Thời điểm bắt đầu được hưởng lương hưu ?

Thời điểm bắt đầu được hưởng lương hưu ?
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: Tôi sinh ngày 28/12/1960. Đơn vị công tác trường tiểu học Liên Khê- Thủy Nguyên - Hải Phòng. Thời gian đóng bảo hiểm 34 năm 1 tháng.Do sức khỏe yếu tôi làm đơn xin thôi việc, được UBND và trường tiểu học Liên Khê chấp thuận ra quyết định cho tôi được thôi việc vào ngày 1/11/2014.

Xác định chế độ hưởng hưu trí theo quy định của pháp luật ?

Xác định chế độ hưởng hưu trí theo quy định của pháp luật ?
Thưa luật sư, tôi là nữ giới, tính đến tháng 12/2015 thì tôi được 38 năm 2 tháng tuổi (tính tròn là 39 tuổi). Tôi là công nhân viên quốc phòng trong 1 nhà máy của Tổng cục CNQP từ tháng 11/1995-11/2006. Tháng 12/2006-12/2015 là Quân nhân chuyên nghiệp. Tôi làm việc ở điều kiện bình thường, không có phục cấp. Vậy tháng 01/2016 tôi muốn về hưởng chế độ hưu thì có đủ điều không và được hưởng tỷ lệ % là bao nhiêu ? Tổng thời gian tham gia BXHX của tôi từ tháng 11/1995-12/2015 là 20 năm 02 tháng.