Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bảo Hiểm Tư Nguyện"

Bảo Hiểm Tư Nguyện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bảo Hiểm Tư Nguyện.

vấn chế độ bảo hiểm hưu trí tự nguyện

<strong>Tư</strong> vấn chế độ <strong>bảo</strong> <strong>hiểm</strong> hưu trí tự <strong>nguyện</strong>
Ngày nay, cuộc sống bận rộn khiến nhiều nhân viên không có thời gian để tìm kiếm một kế hoạch tiết kiệm hợp lý chuẩn bị cho việc hưu trí. Đây chính là lý do cốt yếu tại sao nhiều tổ chức hiện nay cung cấp chương trình hưu trí cho nhân viên của mình, và như sẽ được trao đổi dưới đây, những chương trình như vậy có thể mang lại lợi ích cho cả nhân viên lẫn doanh nghiệp.

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, có được tự nguyện dừng đóng không ?

Đóng <strong>bảo</strong> <strong>hiểm</strong> xã hội tự <strong>nguyện</strong>, có được tự <strong>nguyện</strong> dừng đóng không ?
Thưa luật sư tôi có thắc mắc như sau mong Luật sư giải đáp giúp: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 100% tôi đóng theo mức lượng thấp nhất. Do tôi là giáo viên hợp đồng trường 3 tháng/1lần ký nên tôi không được trường hỗ trợ mà phải tự đóng 100%. Tôi đóng từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2016 với mức 372.000/1tháng (gần 400.000đ/1tháng ) vì tôi không nhớ rõ.