Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bảo Hiểm Thât Nhiệp"

Bảo Hiểm Thât Nhiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bảo Hiểm Thât Nhiệp.

Cần có một bộ máy nhà nước chuyên nhiệp

Cần có một bộ máy nhà nước chuyên <strong>nhiệp</strong>
Xin bắt đầu từ người nhân viên bán hàng chuyên nghiệp trong siêu thị thực phẩm Đức phải tuân thủ trình tự các thao tác sau: Tươi cười chào khách, nhìn vào xe đẩy xem còn sót lại món nào chưa đưa lên băng chuyền không, tuần tự đưa hàng qua máy quét mã vạch, hết mặt hàng cuối cùng hỏi: Ông/bà còn hàng gì nữa không?