Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bảo Hiểm Y Tế Chi Trả"

Bảo Hiểm Y Tế Chi Trả | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bảo Hiểm Y Tế Chi Trả.

Bảo hiểm xã hội có chi trả bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng trợ cấp Tai nạn lao động hàng tháng?

<strong>Bảo</strong> <strong>hiểm</strong> xã hội  có <strong>chi</strong> <strong>trả</strong> <strong>bảo</strong> <strong>hiểm</strong> <strong>y</strong> <strong>tế</strong> cho đối tượng hưởng trợ cấp Tai nạn lao động hàng tháng?
Kính thưa Luật sư, Xin vui lòng giải đáp giúp cho trường hợp sau đây: Người lao động (NLĐ) làm việc tại doanh nghiệp từ năm 1995 và nộp BHXH-BHYT-BHTN theo diện đối tượng nộp BHXH bắt buộc.Từ tháng 12/1999 đến nay, NLĐ này được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng (tỉ lệ thương tật là 51%), đồng thời NLĐ và DN vẫn nộp BHYT đầy đủ cho cơ quan BHXH.