Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo hiễm thai sản"

bảo hiễm thai sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo hiễm thai sản.

Mức trợ cấp bảo hiểm thai sản ?

Mức trợ cấp <strong>bảo</strong> hiểm <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Em gái tôi là một giáo viên dạy tại một trường Trung học Phổ thông ở huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Thời gian giảng dạy được 05 năm, đã vào biên chế chính thức được 4 năm, đã được nâng lương 01 lần.

Tư vấn về chế độ bảo hiểm thai sản ?

Tư vấn về chế độ <strong>bảo</strong> hiểm <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> ?
Thưa luật sư. Công ty em đang co chế độ giảm người,mà e đang mang bầu tháng thứ 5 dự sanh ngày 1/3/2017,mà đợt này cty có chế độ giảm người e muốn xin trong đợt giảm người này vì nhà có việc ,cty có bồi thường nếu người bình thường được 3,5 tháng lương ,nếu em nghĩ cũng được 3,5 tháng lương.