Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo lãnh thế chấp"

bảo lãnh thế chấp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo lãnh thế chấp.

Quy định về thế chấp tài sản đang cho thuê.

Quy định về thế chấp tài sản đang cho thuê.
Chào Luật sư. Tôi đang thuê đất của ông A. Tuy nhiên mảnh đất này đã ông A dự định thế chấp trong ngân hàng. Không biết trong trừơng hợp này tôi có còn được quyền thuê không ? Nếu đươc quyền thuê thì khi ông A không trả được nợ ngân hàng phát mãi tài sản này thì tôi có được tiếp tục thuê hay không ?

Tư vấn về bảo lãnh thế chấp vay vốn ngân hàng ?

Tư vấn về bảo lãnh thế chấp vay vốn ngân hàng ?
Thưa luật sư, Tư vấn giúp e vs. Xin được tư vấn trường hợp này với ạ: Trong trường hợp bảo lãnh để thế chấp vay vốn ngân hàng.,dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cho người khác vay 400 triệu trong thời hạn 1 năm. Hết thời hạn 1 năm người đó tự ý ra hạn với ngân hàng thêm 3 năm mà không có sự đồng ý của người bảo lãnh. Đến nay thì không có khả năng trả nợ.