Luat Minh Khue

bảo lãnh thế chấp

bảo lãnh thế chấp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo lãnh thế chấp

Tư vấn về bảo lãnh thế chấp vay vốn ngân hàng ?

Tư vấn về bảo lãnh thế chấp vay vốn ngân hàng ?
Thưa luật sư, Tư vấn giúp e vs. Xin được tư vấn trường hợp này với ạ: Trong trường hợp bảo lãnh để thế chấp vay vốn ngân hàng.,dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cho người khác vay 400 triệu trong thời hạn 1 năm. Hết thời hạn 1 năm người đó tự ý ra hạn với ngân hàng thêm 3 năm mà không có sự đồng ý của người bảo lãnh. Đến nay thì không có khả năng trả nợ.