Luat Minh Khue

bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm

bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Kính gửi công ty luật Minh Khuê. Tôi muốn hỏi về thủ tục tham gia BHXH tự nguyện. Tôi đã nghỉ việc (chốt sổ BHXH) từ 01/05/2015 đến nay mà vẫn chưa tìm được việc làm mới cho nên mình bị gián đoạn thời gian tham gia BHXH mất 08 tháng của năm 2015.