Luat Minh Khue

bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm có được hưởng tiếp không ?

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm có được hưởng tiếp không ?
Kính gửi Luật sư! Tôi có vấn đề thắc mắc mong luật sư tư vấn giúp ạ. Tôi kí hợp đồng lao động được 1 năm, có đóng đầy đủ bảo hiểm như luật định. Luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đầu tiên mà tôi đi làm ở công ty khác vậy tôi có được hưởng tiếp trợ cấp thất nghiệp của 2 tháng còn lại không ạ ? Mong nhận được tư vấn của luật sư.