Luat Minh Khue

bảo vệ nhân chứng

bảo vệ nhân chứng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo vệ nhân chứng

Chứng cứ và bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch điện tử ?

<strong>Chứng</strong> cứ và <strong>bảo</strong> <strong>vệ</strong> người tiêu dùng trong giao dịch điện tử ?
Nếu như vào thập niên 90 giao dịch điện tử vẫn còn là điều xa lạ, mới mẻ đối với Việt Nam thì vào đầu thế kỷ XXI, đặc biệt là trong vài năm trở lại đây, cùng với sự bùng nổ của internet và sự năng động của công chúng, nhất là giới trẻ, giao dịch điện tử ở nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ.