Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo vệ quyền tác giả"

bảo vệ quyền tác giả | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo vệ quyền tác giả.

Tờ khai đăng ký quyền tác giả theo quy định mới nhất

Tờ khai đăng ký quyền tác giả theo quy định mới nhất
Mẫu số 01 Tờ khai đăng ký quyền tác giả ban hành theo Thông tư số 08 /2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có hiệu lực từ ngày 15 tháng 08 năm 2016

Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Thực hiện Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XII và năm 2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan hữu quan chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bảo hộ SHTT: Thực thi kém

Bảo hộ SHTT: Thực thi kém
Theo đánh giá chung, VN đã có một hệ thống pháp luật hiện đại và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về sở hữu trí tuệ (SHTT). Tuy nhiên, Cục trưởng Cục SHTT Trần Việt Hùng cũng phải thừa nhận, việc thực thi Luật SHTT vẫn còn nhiều hạn chế.