Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bảy Tháng"

Bảy Tháng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bảy Tháng.

Thuế tháng của cửa hàng photocopy ?

Thuế <strong>tháng</strong> của cửa hàng photocopy ?
Thưa luật sư, xin luật sư giúp tôi và cho tôi biết những điều thắc mắc mà tôi chưa hiểu về cách tính thuế của địa phương quản lý thuế nơi tôi có thuê và mở một cửa tiệm làm dịch vụ photocopy

Cách tính thuế tiền lương tháng 13 ?

Cách tính thuế tiền lương <strong>tháng</strong> 13 ?
Thưa luật sư, mong luật sư hướng dẫn cách tính thuế tiền thưởng tháng 13, cụ thể như sau : Nhân viên được thưởng tháng 13 = 21,777,000 Net,