Luat Minh Khue

bồi dưỡng

bồi dưỡng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bồi dưỡng

Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật ?

Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật ?
Xin hỏi luật sư tôi làm công tác tham mưu cho lãnh đạo, hiện nay tôi đang vướng một việc như sau: Về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật của cán bộ thư viện hiện trong cơ quan tôi.