Luat Minh Khue

bồi thường hợp đồng bảo hiểm

bồi thường hợp đồng bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bồi thường hợp đồng bảo hiểm

Giải quyết bồi thường khi hủy hợp đồng bảo hiểm ?

Giải quyết bồi thường khi hủy hợp đồng bảo hiểm ?
Năm 2014 tôi có làm đại diện tư vấn bảo hiểm cho 1 công ty bảo hiểm nhân thọ. Và được người quản lý giúp đỡ tôi trong quá trình tư vấn và tôi đã tham gia cho con của 2 anh chị trong gia đình, mặc dù tôi biết 2 hợp đồng kia là nằm ngoài vùng bán và anh chị đang đi nước ngo