Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bồi thường thiệ hại"

bồi thường thiệ hại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bồi thường thiệ hại.

Phương án bồi thường sai người dân có được bồi thường ?

Phương án bồi thường sai người dân có được bồi thường ?
Thưa Luật sư! Nhà tôi rơi vào dự án nên năm 2014 UBND huyện thu hồi đất và tài sản trên đất, ngày 31/12/2014 ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tôi kiểm lại phương án bồi thường, hỗ trợ sai và thiếu so với quy định hiện hành nên làm đơn khiếu nại một số nội dung.