Luat Minh Khue

bồi thường thiệ hại

bồi thường thiệ hại - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bồi thường thiệ hại

Phương án bồi thường sai người dân có được bồi thường ?

Phương án bồi thường sai người dân có được bồi thường ?
Thưa Luật sư! Nhà tôi rơi vào dự án nên năm 2014 UBND huyện thu hồi đất và tài sản trên đất, ngày 31/12/2014 ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tôi kiểm lại phương án bồi thường, hỗ trợ sai và thiếu so với quy định hiện hành nên làm đơn khiếu nại một số nội dung.