Luat Minh Khue

bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng lao động

bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng lao động

Thủ tục ký kết hợp đồng đối với người lao động làm việc theo mùa vụ?

Thủ tục ký kết hợp đồng đối với người lao động làm việc theo mùa vụ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp như sau: Cty mới thành lập tháng 3/ 2015, hình thức kinh doanh TNHH - Sản xuất: làm trang trại trồng cây ăn quả dạng Nông nghiệp Công nghệ Cao (nhà kính,...) - Quy mô nhỏ: 0.5ha - Thành phần lao động của cty: 1 Giám Đốc (người sáng lập), thuê 4 người làm theo dạng part time: 1 kế toán (1 quý làm 1 lần sổ sách để kê khai với bên thuế vì đăng ký kê khai thuế theo quý)_thực tế là người thân quen nên không phải trả lương; 3 nhân công làm việc tính lương theo giờ, thời gian làm việc không cố định vì theo mùa vụ