Luat Minh Khue

bồi thường thiệt hại khi đang học trong trường

bồi thường thiệt hại khi đang học trong trường - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bồi thường thiệt hại khi đang học trong trường

Ai phải bồi thường thiệt hại khi trẻ dưới 15 tuổi gây ra thiệt hại ?

Ai phải bồi thường thiệt hại khi trẻ dưới 15 tuổi gây ra thiệt hại ?
Xin Văn phòng Luật sư tư vấn cho một vấn đề sau đây: Vừa qua ở Trường Mầm non B.N, thị trấn Y.T, sảy ra vụ tai nạn do trẻ trong lớp chêu đùa lấy bật lửa ga đốt áo nhau, khi cả 2 cô giáo đang làm nhiệm vụ (một cô đang đón trẻ ở cửa lớp - một cô đưa trẻ ra nhà vệ sinh phía sau lớp, thừa lúc vắng cô giáo quản lớp một em bé trai 4 tuổi lấy bật lửa ga trong người ra đốt áo em bé nữ ngồi bên.