Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bộ luật đất đai"

bộ luật đất đai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bộ luật đất đai.

Tư vấn quy định pháp luật đất đai về "cơ quan nhà nước có thẩm quyền" ?

Tư vấn quy định pháp luật đất đai về "cơ quan nhà nước có thẩm quyền" ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Xin tư vấn và làm rõ cụm từ “cơ quan nhà nước có thẩm quyền “ quy định tại khoản 6,điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. Đấy là cơ quan nào ,thuộc cấp Xã, Huyện, Tỉnh, hay trung ương ? Vì bản thân tôi thấy nếu ghi như vậy rất chung chung và dễ bị quan chức lợi dụng để lạm dụng quyền lực.