Luat Minh Khue

bộ phận nhân sự

bộ phận nhân sự - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bộ phận nhân sự

Tư vấn tranh chấp hợp đồng lao động!

Tư vấn tranh chấp hợp đồng lao động!
Kính chào Luật sư,nhờ luật sư tư vấn dùm trường hợp tranh chấp hợp đồng lao động của tôi. Sự việc như sau : - Vào ngày 3/8/2015 tôi có ký hợp đồng thử việc 2 tháng với công ty TBL với mức lương thử việc là 5.000.000 / tháng và trợ cấp 400.000 / tháng - Ngày 1/10 tôi có báo với bộ phận nhân sự sắp hết hạn thử việc nhưng không nhận được phản hồi và không được ký hợp đồng mới.