Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bờ mương"

bờ mương | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bờ mương.

Xây dựng chuồng trại nhà ở trên diện tích đất ao có được không ?

Xây dựng chuồng trại nhà ở trên diện tích đất ao có được không ?
Thưa Luật sư! Chuyện là bố mẹ cháu có được cấp phép chuyển đổi khoảng 2 mẫu rưỡi diện tích sâu trũng trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi được 16 năm nay. Nhưng thời gian gần đây khu vực ruộng và các ao khác xung quanh nhà cháu đã được đền dù san lấp để cắt đất thổ cư.

Đòi lại lối đi đất ruộng?

Đòi lại lối đi đất ruộng?
Chào luật sư, tôi xin được hỏi luật sư một việc như sau: Gia đình tôi được UBND xã chia 2.2 sào ruộng khoán từ năm 1993. Từ đó đến nay Gia đình tôi vẫn canh tác sản xuất bình thường. và có lối đi là bờ mương lớn chảy cạnh ruộng. Nhưng bây giờ hộ liền kề được xã cho đấu thầu khu đất cạnh ruộng nhà tôi. Họ đã hạ cốt bờ mương và chiếm lấy toàn bộ bờ mương cạnh ruộng đó.