Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Ba Tháng"

Ba Tháng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ba Tháng.

Thuế tháng của cửa hàng photocopy ?

Thuế <strong>tháng</strong> của cửa hàng photocopy ?
Thưa luật sư, xin luật sư giúp tôi và cho tôi biết những điều thắc mắc mà tôi chưa hiểu về cách tính thuế của địa phương quản lý thuế nơi tôi có thuê và mở một cửa tiệm làm dịch vụ photocopy