Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Ba Tháng"

Ba Tháng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ba Tháng.

Sinh con thứ ba ?

Sinh con thứ <strong>ba</strong> ?
bình thường. Anh chị có một con gái 7t bị di chứng bại não nhẹ do sinh non tháng sốt lúc một tháng tuổi.