Luat Minh Khue

ba tháng

ba tháng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ba tháng

Thu tiền thuê mặt bằng đúng pháp luật?

Thu tiền thuê mặt bằng đúng pháp luật?
Tháng 12/2014 tôi được công ty ra quyết định cho thuê mặt bằng thời hạn 3 tháng để kinh doanh với hình thức tự xây dựng. Mục đích của tôi là thuê để cho anh trai mình kinh doanh kiếm sống vì tôi đang công tác tại công ty. Nhưng từ tháng 7 đến giữa tháng 8 Công ty có nhắc nhở tôi đóng tiền thuê cửa hàng 3 tháng (7-9) và tiền điện tháng 7.