Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bài phát biểu" - Trang 5

bài phát biểu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bài phát biểu.

Biểu mẫu chứng nhận gạo thơm xuất khẩu sang EU

<strong>Biểu</strong> mẫu chứng nhận gạo thơm xuất khẩu sang EU
Gạo thơm được sản xuất từ giống lúa thơm có chất lượng hạt giống phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; có thông tin rõ ràng về diện tích, địa điểm trồng (tổ/thôn, phường/xã, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố).

Biểu mẫu xây dựng vị trí việc làm viên chức

<strong>Biểu</strong> mẫu xây dựng vị trí việc làm viên chức
Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.

Biểu mẫu cấp giấy phép hoạt động điện lực

<strong>Biểu</strong> mẫu cấp giấy phép hoạt động điện lực
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

Biểu mẫu thành lập quỹ dùng cho người đề nghị

<strong>Biểu</strong> mẫu thành lập quỹ dùng cho người đề nghị
Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi là Nghị định số 93/2019/NĐ-CP).

Những biểu hiện của một nhà nước thông minh

Những <strong>biểu</strong> hiện của một nhà nước thông minh
Chuyển các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thành công ty cổ phần (gọi tắt là cổ phần hóa) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đó là một xu thế tất yếu khách quan, không thể cưỡng lại được. Tuy nhiên, do lực cản từ nhiều phía, tốc độ cổ phần hóa hãy còn rất ì ạch.