Luật sư tư vấn về chủ đề "bản án của Tòa"

bản án của Tòa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bản án của Tòa.

Tư vấn về việc bị Tòa kết luận thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất chưa đúng quy trình ?

Tư vấn về việc bị Tòa kết luận thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất chưa đúng quy trình ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Nhà Bà nội tôi có một mảnh đất rộng 400m2, Bà tôi tặng cho lại cho Ba tôi. Ba tôi tiên hành làm thủ tục như sau: Họp gia đình cha me, anh em đều thống nhất cho Ba tôi, sau đó Ba tôi lên UBND xã xin làm thủ tục, sau đó đem về nhà cho ông bà lăn tay trong quá trình lăn tay thì có người làm chứng và có kí nhận biên bản kèm theo, sau khi hoàn tất thủ tục ở xã xong Ba tôi chuyển hồ sơ lên huyện qua văn phòng một cửa và có giấy hẹn 2 tháng rưỡi lên nhận sổ đỏ về.