Luat Minh Khue

bản án hình sự

bản án hình sự - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bản án hình sự

Thời hiệu thi hành bản án hình sự ?

Thời hiệu thi hành bản án hình sự  ?
Thời hiệu thi hành bản án hình sự là bao nhiêu năm? Ở địa phương tôi có người bị kết án 5 năm tù nhưng cố tình trốn tránh thì thời gian trốn tránh có được tính để xác định thời hiệu thi hành bản án hình sự không? (Nguyễn Văn Ngần, huyện Bắc Mê, Tuyên Quang)