Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Ban Cỉ Huy Quân Sự Huyện"

Ban Cỉ Huy Quân Sự Huyện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ban Cỉ Huy Quân Sự Huyện.

Ủy ban nhân dân huyện thu hồi đất có đúng không ?

 Ủy <strong>ban</strong> nhân dân <strong>huyện</strong> thu hồi đất có đúng không ?
Thưa Luật sư, Tôi có vấn đề về nhà đất như sau: Năm 1989, nhà tôi chuyển đến thị trấn Mộc châu, tỉnh Sơn La, là thành viên HTX Hợp nhất và được giao đất để ở và sản xuất ( hiện tại không còn giấy tờ).