Luật sư tư vấn về chủ đề "Bản chất"

Bản chất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bản chất.

Bản chất và nội dung của hình phạt tử hình?

Bản chất và nội dung của hình phạt tử hình?
Hình phạt tử hình là loại hình phạt loại trừ hoàn toàn người phạm tội khỏi đời sống xã hội. Điều kiện áp dụng hình phạt tử hình: Chỉ có thể áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; Không áp dụng đối với một số đối tượng thuộc nhóm đặc biệt.

Nghị viện là gì? Bản chất và vai trò của Nghị viện

Nghị viện là gì? Bản chất và vai trò của Nghị viện
Nghị viện là cơ quan đại diện cao nhất của các tầng lớp dân cư trong xã hội, được lập ra bằng bầu cử, có chức năng chủ yếu là lập pháp. Ở bài viết này, Luật Minh Khuê sưu tầm, biên soạn gửi tới bạn đọc nội dung về bản chất và vai trò của Nghị viện:

Sự hình thành, phát triển nhân cách - các yếu tố chi phối

Sự hình thành, phát triển nhân cách - các yếu tố chi phối
Nhân cách con người là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học. Nhiều vấn đề nghiên cứu được đặt ra xoay quanh nhân cách là gì, cấu trúc nhân cách được quy định như thể nào? Nhân cách hình thành từ bao giờ? Quá trình phát triển như thế nào? Yếu tố nào chi phối quá trình phát triển đó?

Bản chất của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt nam là gì ?

Bản chất của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt nam là gì ?
Bản chất của nhà nước là vấn đề hết sức quan trọng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tính chất Nhà nước là vấn đề cơ bản của Hiến pháp. Đó là vấn đề nội dung giai cấp của chính quyền. Chính quyền về tay ai và phục vụ qưyền lợi của ai? Điều đó quyết định toàn bộ nội dung của Hiến pháp".

Phân tích bản chất pháp luật xã hội chủ nghĩa ?

Phân tích bản chất pháp luật xã hội chủ nghĩa ?
Kính gửi Luật sư công ty Luật Minh Khuê. Phân tích bản chất pháp luật xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật ở nước ta hiện nay? Trân trọng cảm ơn!

Những thời kỳ biến động của nên kinh tế Việt Nam: Bản chất của vấn đề và giải pháp cho tương lai

Những thời kỳ biến động của nên kinh tế Việt Nam: Bản chất của vấn đề và giải pháp cho tương lai
Cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội những năm 80 của thế kỷ XX đã góp thêm động lực cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, được khởi xướng từ mốc thời gian 1986 bằng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Từ đó đến nay, nhìn chung nền kinh tế đã có tốc độ tăng trưởng khá cao, nhưng cũng có những đợt suy giảm gợi lên tính chất chu kỳ kinh tế (xem sơ đồ 1).
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook