Luật sư tư vấn về chủ đề "Bản chất"

Bản chất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bản chất.

Bản chất của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt nam là gì ?

Bản chất của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt nam là gì ?
Bản chất của nhà nước là vấn đề hết sức quan trọng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tính chất Nhà nước là vấn đề cơ bản của Hiến pháp. Đó là vấn đề nội dung giai cấp của chính quyền. Chính quyền về tay ai và phục vụ qưyền lợi của ai? Điều đó quyết định toàn bộ nội dung của Hiến pháp".

Phân tích bản chất pháp luật xã hội chủ nghĩa ?

Phân tích bản chất pháp luật xã hội chủ nghĩa ?
Kính gửi Luật sư công ty Luật Minh Khuê. Phân tích bản chất pháp luật xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật ở nước ta hiện nay? Trân trọng cảm ơn!

Những thời kỳ biến động của nên kinh tế Việt Nam: Bản chất của vấn đề và giải pháp cho tương lai

Những thời kỳ biến động của nên kinh tế Việt Nam: Bản chất của vấn đề và giải pháp cho tương lai
Cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội những năm 80 của thế kỷ XX đã góp thêm động lực cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, được khởi xướng từ mốc thời gian 1986 bằng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Từ đó đến nay, nhìn chung nền kinh tế đã có tốc độ tăng trưởng khá cao, nhưng cũng có những đợt suy giảm gợi lên tính chất chu kỳ kinh tế (xem sơ đồ 1).