Luật sư tư vấn về chủ đề "cấp bản chính"

cấp bản chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cấp bản chính.

Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Về triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố

Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Về triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố
Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook